L OLiJP - zgłoszenie prac

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Olimpiady.

 

Do 9 grudnia 2019 roku prace wraz z recenzjami nauczycieli, sprawozdaniem opisowym z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady i protokołem należy przesyłać na adres:

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Filologii Polskiej UWr

Plac Nankiera 15b

50-140 Wrocław

 

Dokumentację zawodów szkolnych można również zostawić na portierni w Instytucie Filologii Polskiej (złożenie dokumentacji należy potwierdzić podpisem).

 

Informacje o organizacji zawodów okręgowych będą zamieszczane na stronie OLiJP, w zakładce Ogłoszenia Komitetów Okręgowych – Wrocław.

 

W razie pytań zapraszam do kontaku: olijp.wroc@gmail.com

 

Sabina Świtała