WIADOMOŚCI KIELECKIE

Komitet Okręgowy w Kielcach zaprasza do odwiedzania nowej strony internetowej przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:  https://ilij.ujk.edu.pl/olimpiada/ 

Są tu podawane wszelkie bieżące ogłoszenia o działaniach lokalnych.