Eliminacje okręgowe - część pisemna (Wrocław)

Komitet Okręgowy OLiJP we Wrocławiu informuje, że eliminacje pisemne odbędą się 8 lutego 2020 roku w siedzibie Komitetu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Nankiera 15b we Wrocławiu, sala 125). Na miejsce zawodów można dojechać spod dworca PKP tramwajami linii 11, 9, 8 (liniami 9 i 8 również spod dworca PKS) do przystanku Hala Targowa.

Zawody pisemne rozpoczną się o godzinie 9:40 i zakończą około godziny 16:00. Przed wejściem na salę uczennice i uczniowie zostaną poproszeni o okazanie legitymacji szkolnej.

Olimpijczycy najpierw napiszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym (specjalizacja teatrologiczna – pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie), a następnie – po krótkiej przerwie ­– test językowy.

Szczegóły dotyczące przebiegu eliminacji okręgowych zostały przesłane do szkół olimpijczyków.

W razie pytań służę pomocą (olijp.wroc@gmail.com).

                                                                                                        Sabina Świtała