Udostępnienie prac - KO Zielona Góra

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze informuje, że osoby, które nie zostały zakwalifikowane do części ustnej etapu okręgowego L OLiJP mogą zobaczyć swoje prace w piątek 21 lutego w godzinach 14.30 - 15.30 w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

Sekretarz KO OLiJP w Zielonej Górze

Maria Lubieniecka