Mailowa forma zbierania prac z etapu szkolnego w Stołecznym Komitecie Okręgowym w roku szkolnym 2020/2021

Mając na uwadze sytuację pandemiczną w kraju i troskę o dobro naszych Olimpijczyków, informujemy, że zbieranie prac olimpijskich z etapu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się drogą mailową. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do podanych wytycznych.

  1. Opiekun (nauczyciel) ucznia wysyła pracę olimpijczyka w formacie pdf najpóźniej 4 grudnia 2020 roku na skrzynkę mailową sekretariatu Stołecznego Komitetu Okręgowego: olijp.warszawa@gmail.com
  2. Do pracy dołączone muszą być następujące dokumenty w formie osobnych załączników:
  1. Skan dwóch recenzji: nauczyciela (opiekuna) prowadzącego oraz innego nauczyciela polonisty.
  2. Skan protokołu mówiący o skierowaniu ucznia do dalszego etapu olimpiady (na protokole wymagany jest jedynie podpis Przewodniczącego).
  1. Decyduje data wysłania maila z pracą z konta mailowego nauczyciela. Prac wysłanych po 4 grudnia 2020 roku nie przyjmujemy i nie honorujemy.
  2. Uprzejmie prosimy, żeby niezależnie od wysłania pracy w formacie pdf przez nauczyciela (opiekuna) szkoła przesłała do końca grudnia 2020 roku opatrzone pieczątkami papierowe wersje skierowanych do eliminacji II stopnia prac w formie tradycyjnej (pocztą) na adres sekretarz OLiJP:

Elżbieta Błachowicz

VIII LO im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38

03-719 Warszawa

  1. W nadchodzącym tygodniu na kontach opiekunów w serwisie olijp.pl zostanie udostępniona możliwość załączenia pracy Olimpijczyka w formacie pdf oraz skanów recenzji i protokołu. W ten sposób również można przekazać pracę KO OLiJP.

Życzymy Państwu zdrowia i pozytywnej energii do pracy

                                                        Przewodniczący i Sekretarz SKO OLiJP