Terminy LIV OLiJP

Terminy oczekujące na zatwierdzenie przez MEiN.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Przekazanie prac Komitetom Okręgowym do 25 listopada 2023 r.

Rejestracja uczestników w serwisie olijp.pl około pierwszego tygodnia XI.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 3 II 2024 r. 
  • ustne - 2 III 2024 r.

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

  • 23 III 2024 - część pisemna w miastach-siedzibach komitetów okręgowych
  • 13 IV 2024 - część ustna w Warszawie

Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2022/2023 - olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915), są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

UWAGA:

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.