Terminy LII OLiJP

 

UWAGA

 

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Przekazanie prac Komitetom Okręgowym do 10 grudnia 2021 r.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 12 II 2022 r.
  • ustne - 5 III 2022 r.

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

6 IV 2022 - część ustna dla uczniów spoza kraju

7 IV 2022 - część pisemna

9 IV 2022 - część ustna dla pozostałych uczestników