Terminy LI OLiJP

 

UWAGA

 

W Polsce co roku przeprowadzane są zawody blisko trzydziestu olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  Z uwagi na organizację roku szkolnego wszystkie sprawdziany przeprowadzane są w zimowych i wiosennych miesiącach (styczeń - kwiecień), niemal wyłącznie w soboty i niedziele. Łatwo więc policzyć, że wiele sprawdzianów  odbywa się w tym samym czasie, a uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w kilku różnych olimpiadach i konkursach, mogą stanąć wobec konieczności wyboru jednego z konkursów i rezygnacji z pozostałych, albo wobec szczególnego wysiłku pogodzenia równoczesnego (!) uczestnictwa w kilku sprawdzianach. Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę  tę okoliczność, przystępując do więcej niż jednej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej.

ZAWODY SZKOLNE (I STOPNIA)

Przekazanie prac Komitetom Okręgowym do 4 grudnia 2020 r.

ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA)

Zawody okręgowe w miastach-siedzibach komitetów okręgowych:

  • pisemne - 13 II 2021 r.
  • ustne - 6 III 2021 r.

Zawody niższych etapów poza Polską odbywają się według innego terminarza.

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE (III STOPNIA)

14 IV 2021 - część ustna dla uczniów spoza kraju

15 IV 2021 - część pisemna

17 IV 2021 - część ustna dla pozostałych uczestników