Udostępnianie prac

Komitet Okręgowy we Wrocławiu, na życzenie zainteresowanych osób (w pierwszej kolejności uczennic i uczniów, których prace nie przeszły do kolejnego etapu OLiJP), udostępni prace i recenzje dnia 14 stycznia 2021 roku w godzinach od 16:00 do 18:30. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretarzem Komitetu Okręgowego (olijp.wroc@gmail.com), wysyłając wiadomość e-mail z adresu zarejestrowanego w systemie www.olijp.pl.