Olimpiada poza Polską

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego poza Polską przeprowadzana jest od roku szkolnego 1989/1990. Kilkakrotnie zmieniała swój program i zasięg. Sposób przeprowadzania poszczególnych etapów zawodów może być różny w zależności od kraju i sytuacji, z reguły jednak w danym państwie przeprowadzane są dwa lub trzy etapy, a na ostatnią część uczestnicy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami z całej Polski oraz z innych państw.

Trzeci (lub czwarty - zależnie od sytuacji), ostatni etap zawodów od uczestników z Polski i spoza kraju wymaga takiego samego przygotowania i tych samych lektur. Różnica jest jedynie taka, że wszyscy uczniowie spoza Polski w pierwszym dniu swojego pobytu w Warszawie (zawsze jest to środa) przystępują do części ustnej (zasady przygotowania - patrz Bieżąca Olimpiada / III ETAP), wybierając odpowiednie tematy z "Przewodnika po tematach", a w czwartek przystępują do części pisemnej, niezależnie od wyniku części ustnej. W piątek w tym samym tygodniu znane są wyniki częściowe, a w sobotę - wszystkie.

Laureaci spoza Polski są zapraszani na uroczyste zakończenie Olimpiady; laureaci i finaliści otrzymują wolny wstęp na studia na kierunek filologia polska na wybranym uniwersytecie (najczęściej jest to Uniwersytet Warszawski lub Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i pięcioletnie stypendium Rządu RP.

Osoby wybierające kierunek inny niż filologia polska w ostatnich latach były zwalniane z pierwszego testu zdawanego przd komisją MEN przez uczniów ubiegających się o przyjęcie na studia w Polsce, jeśli był to test humanistyczny - otrzymywały 80 punktów na 100 możliwych. Musiały spełnić również pozostałe warunki, stawiane kandydatom przystępującym do egzaminów MEN.