Wyniki części pisemnej zawodów II stopnia

Wyniki części pisemnej zawodów okręgowych zostały opublikowane. Znaleźć je można w zakładce Dla Uczestników/Wyniki oraz na indywidualnych kontach uczestników.