Udostępnianie prac

Komitet Okręgowy we Wrocławiu, na życzenie zainteresowanych osób (w pierwszej kolejności uczennic i uczniów, których prace nie przeszły do kolejnego etapu OLiJP), dnia 25 lutego 2021 roku w godzinach od 15:00 do 18:00 udostępni prace i recenzje z części pisemnej II etapu OLiJP. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretarzem Komitetu Okręgowego (olijpspdolnoslaski6@ibl.waw.pl), wysyłając wiadomość e-mail z adresu uczestnika w domenie ibl.waw.pl.