Składanie prac olimpijskich z etapu szkolnego w Stołecznym Komitecie Okręgowym w roku szkolnym 2021/2022

Mając na uwadze sytuację pandemiczną w kraju i troskę o dobro naszych Olimpijczyków, przypominamy ostateczny termin oraz obowiązujące formy (dwie!) składania prac olimpijskich z etapu szkolnego w tym roku szkolnym w SKO. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych:

  1. Szkoła przekazuje pocztą do 10 grudnia 2021 r. skierowane do eliminacji II stopnia prace (w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości, opatrzonego pieczęcią szkoły, dwiema recenzjami i protokołem zgodnym z opisem zawartym w Regulaminie OLiJP (§ 8 p. 11), na adres korespondencyjny SKO:

VIII LO im. Władysława IV

ul. Jagiellońska 38

03-719 Warszawa

  1. Opiekun (nauczyciel) ucznia, najpóźniej do 10 grudnia 2021 r., wysyła pracę olimpijczyka w formacie pdf na skrzynkę mailową sekretariatu Stołecznego Komitetu Okręgowego: olijp.warszawa@gmail.com

Przesłana praca powinna zostać opatrzona skanem podpisanego oświadczenia Uczestnika, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame.

  1. Prac wysłanych po 10 grudnia 2021 roku nie przyjmujemy i nie honorujemy.

Przewodniczący i Sekretarz SKO OLiJP