Ogłoszenia Okręgów

Składy komisji

Stołeczny Komitet Okręgowy informuje, że eliminacje ustne odbędą się 6 marca 2021 roku na platformie Google Meet w odpowiednich pokojach wirtualnych (linki zostaną przesłane Olimpijczykom na ich adresy mailowe w domenie ibl.waw), wg harmonogramu:

Komisja I

1. 9.00-9.30 Klaudia Bernacka

2. 9.30-10.00 Weronika Chmielewska

3. 10.00-10.30 Katarzyna Ekes

4. 10.30-11.00 Aleksandra Karaźniewicz

5. 11.00-11.30 Marianna Komornicka

11.30-12.30 – przerwa

Udostępnianie prac

Komitet Okręgowy we Wrocławiu, na życzenie zainteresowanych osób (w pierwszej kolejności uczennic i uczniów, których prace nie przeszły do kolejnego etapu OLiJP), dnia 25 lutego 2021 roku w godzinach od 15:00 do 18:00 udostępni prace i recenzje z części pisemnej II etapu OLiJP. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretarzem Komitetu Okręgowego (olijpspdolnoslaski6@ibl.waw.pl), wysyłając wiadomość e-mail z adresu uczestnika w domenie ibl.waw.pl.

Konsultacje - KO Zielona Góra

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że przewodnicząca KO prof. Małgorzata Mikołajczak i sekretarz KO dr Joanna Wawryk będą pełnić dyżur dla uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów 26 lutego 2021, w godz. 17.00-18.30 na platformie Google Meet. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl.

Konsultacje w sprawie prac literackich z etapu okręgowego - KO Szczecin

Osoby zainteresowane konsultacją na temat swojej pracy pisemnej z etapu okręgowego zapraszamy w poniedziałek (1.03) i w środę (3.03), od 17.00 do 18.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Przewodniczącym KO, Panem Prof. Piotrem Krupińskim: piotr.krupinski@usz.edu.pl Konsultacja odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Teams.

Konieczność rejestracji - pilne

Drodzy Olimpijczycy, przypominamy tym uczniom, którzy jeszcze tego nie zrobili, o konieczności dopełnienia formalności związanych z zarejestrowaniem się na konta internetowe w celu przeprowadzenia dzisiejszego testu (10 lutego), a w konsekwencji możliwości udziału w pisemnej części olimpiady 13 lutego br. Bez dopełnienia formalności nie będzie możliwe Państwa uczestnictwo. 

Próba zawodów - KO Toruń

Uprzejmie informuję uczestników olimpiady z okręgu toruńskiego o konieczności sprawdzania swoich skrzynek mailowych (prywatnych i tych w sewisie) oraz ogłoszeń umieszczonych na stronie OLiJP także w zakładkach dla poszczególnych okręgów. Obowiązkowa dla wszystkich uczestników próba zawodów dla okręgu toruńskiego odbędzie się 10.02.2021  o godz. 17.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD - KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na wykład dr Anety Narolskiej pt. „Przemiany powieści drugiej połowy XIX wieku”.

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 10 lutego 2021 r., o godz. 14.00. Uczniom i nauczycielom z okręgu zielonogórskiego został wysłany link do telekonferencji.

KO OLiJP w Zielonej Górze

Próbne logowanie - KO Lublin

Okręgowy Komitet OLiJP w Lublinie uprzejmie informuje, że próbne logowanie uczniów do eliminacji pisemnych odbędzie się 9 lutego, we wtorek o godz. 16. Uczestniczenie w próbie jest konieczne i obowiązkowe.

Instrukcję logowania otrzymają Państwo na swoje adresy mailowe.

W razie trudności technicznych należy skontaktować się telefonicznie z sekretarzem KO - 501 367 621.

Sekretarz KO w Lublinie, Barbara Smutek

Strony