Ogłoszenia Okręgów

Stołeczny Komitet Okręgowy - wykłady dla Olimpijczyków

Stołeczny Komitet Okręgowy OLiJP zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na wirtualne wykłady z literatury oraz języka:

dr. hab. Dawida Marii Osińskiego pt. "Światy literackości i wielkie pytania literatury", który odbędzie się 3 lutego (czwartek) w godzinach 17:00-19:00;

 mgr. Mateusza Adamczyka pt. „Poprawna polszczyzna w praktyce”,  który odbędzie się 9 lutego (środa) w godzinach 17:00-19:00.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD – KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników Olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na wykład prof. UZ dr hab. Marty Ruszczyńskiej pt. „Intertekstualność Norwida na przykładzie jednego wiersza"

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 8 lutego 2022 r., o godz. 18.00. Uczniowie z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunowie zainteresowani uczestnictwem są proszeni o kontakt mailowy z sekretarz – dr Joanną Wawryk; e-mail: j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl.

WYKŁADY I KONSULTACJE – POZNAŃ

Komitet Okręgowy w Poznaniu zaprasza uczestników Olimpiady na spotkania, które odbędą się na platformie Zoom:

- we wtorek 25 stycznia o godz. 17.00 wykład Pisemna i ustna wypowiedź argumentacyjna poprowadzi prof. dr hab. Beata Udzik; o godz. 18.00  prof. dr hab. Hanna Marta Karasińska zaprasza uczniów, którzy wybrali specjalizację teatrologiczną, na konsultacje pt. Teatr i literatura;

- w poniedziałek 31 stycznia o godz. 17.00 prof. dr hab. Monika Szczot wygłosi wykład Po co Homer? O roli tradycji antycznej w literaturze i kulturze polskiej.

UDOSTĘPNIANIE PRAC - POZNAŃ

Wnioski o wgląd do pracy i recenzji, a także odwołanie od decyzji jury można zgłaszać na adres: olimpiadapoznan@gmail.com . Proszę pamiętać, że „odwołania mogą dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu lub zgodności wystawionej oceny z kryteriami określonymi w Regulaminie OLiJP”.

Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia

Wiesław Ratajczak

Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu

UDOSTĘPNIANIE PRAC

Komitet Okręgowy we Wrocławiu informuje, że dnia 14 stycznia 2022 roku w godzinach od 17:30 do 19:00 będzie można zapoznać się z recenzjami prac. Udostępnianie prac i recenzji odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem KO we Wrocławiu: olijp.wroc@gmail.com.

 

Sabina Świtała

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze – konsultacje

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze informuje uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów o konsultacjach przewodniczącej KO prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, które odbędą się 14 stycznia, w godz. 10.00.-11.30 w siedzibie Komitetu: Instytut Filologii Polskiej, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra (gabinet 214).

Wyniki etapu szkolnego

Rzeszów, 10.01.2022 r.

Szanowni Państwo

Uczestnicy i Opiekunowie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wyniki etapu szkolnego znajdą się na indywidualnych kontach każdego z uczestników do 13 stycznia 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego LII OLiJP zostanie zamieszczona na stronie IPiD UR,  w zakładce OLiJP, a wgląd do prac możliwy będzie 13 stycznia 2022 roku w godzinach 15.30-16.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Z poważaniem

Małgorzata Byszuk

Nowy Sekretarz Okręgu Szczecin

Szanowni Państwo, przypominamy, że od stycznia 2022 obowiązki sekretarza w Komitecie Okręgowym w Szczecinie pełnić będzie p. mgr Anna Chróściak.

Dane do kontaktu w sprawach OLiJP - mail: anna23_tomczyk@o2.pl lub telefon: 781 899 669. W sprawach etapu okręgowego proszę kontaktować się albo z nową Panią Sekretarz, albo z Panem Przewodniczącym, prof. Piotrem Krupińskim.    

Strony