Ogłoszenia Okręgów

Próba zawodów - KO Toruń

Uprzejmie informuję uczestników olimpiady z okręgu toruńskiego o konieczności sprawdzania swoich skrzynek mailowych (prywatnych i tych w sewisie) oraz ogłoszeń umieszczonych na stronie OLiJP także w zakładkach dla poszczególnych okręgów. Obowiązkowa dla wszystkich uczestników próba zawodów dla okręgu toruńskiego odbędzie się 10.02.2021  o godz. 17.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD - KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na wykład dr Anety Narolskiej pt. „Przemiany powieści drugiej połowy XIX wieku”.

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 10 lutego 2021 r., o godz. 14.00. Uczniom i nauczycielom z okręgu zielonogórskiego został wysłany link do telekonferencji.

KO OLiJP w Zielonej Górze

Próbne logowanie - KO Lublin

Okręgowy Komitet OLiJP w Lublinie uprzejmie informuje, że próbne logowanie uczniów do eliminacji pisemnych odbędzie się 9 lutego, we wtorek o godz. 16. Uczestniczenie w próbie jest konieczne i obowiązkowe.

Instrukcję logowania otrzymają Państwo na swoje adresy mailowe.

W razie trudności technicznych należy skontaktować się telefonicznie z sekretarzem KO - 501 367 621.

Sekretarz KO w Lublinie, Barbara Smutek

KONSULTACJE DLA OLIMPIJCZYKÓW

Stołeczny Komitet Okręgowy zaprasza olimpijczyków na konsultacje z literatury oraz języka:

 

1. z języka (prowadzenie: mgr Mateusz Adamczyk) w środę 3 lutego 2021 roku, godz. 17.00–18.30 na platformie Google Meet.

Link do spotkania: https://meet.google.com/ysw-untb-cjj

 

2. z literatury (prowadzenie: dr hab. Dawid Maria Osiński) w czwartek 4 lutego 2021 roku, godz. 18.00–19.30 na platformie Google Meet.

Spotkanie w sprawie niezakwalifikowanych prac - Szczecin

Szanowni Państwo, osoby, które nie uzyskały satysfakcjonującego wyniku z etapu szkolnego, mogą zapoznać się ze swoimi pracami i recenzjami, a także porozmawiać z Przewodniczącym KO OLiJP, Panem Profesorem Piotrem Krupińskim (US). Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej, poprzez Microsoft Teams, w czwartek (21.01.21), w godzinach 16.00 - 18.00. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o wcześniejszy bezpośredni kontakt z P. Prof.: piotr.krupinski@usz.edu.pl Sekretarz KO OLiJP w Szczecinie.

 

Udostępnianie prac

Komitet Okręgowy we Wrocławiu, na życzenie zainteresowanych osób (w pierwszej kolejności uczennic i uczniów, których prace nie przeszły do kolejnego etapu OLiJP), udostępni prace i recenzje dnia 14 stycznia 2021 roku w godzinach od 16:00 do 18:30.

Zaproszenie na wykład - KO w Zielonej Górze

Szanowni Opiekunowie, Drodzy Olimpijczycy,

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza na wykład prof. UZ dr hab. Moniki Kaczor pt. „Koronawirus w języku”.

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 17 grudnia o godz. 14.00.

Uczniowie z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunowie zainteresowani uczestnictwem są proszeni o kontakt mailowy z sekretarz – dr Joanną Wawryk; e-mail: j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl.

OLiJP w Zielonej Górze

Prace olimpijczyków

W nawiązaniu do listu przewodniczącego Komitetu Głównego OLiJP informujemy,że zbieranie prac do 4 grudnia może się odbyć tradycyjnie, poprzez przesłanie pracy do V LO w Toruniu (87-100 Sienkiewicza 34) bądź drogą mailową, a wtedy:1. Opiekun przysyła pracę ucznia w formacie pdf do 4 grudnia na skrzynkę mailową Komitetu Okręgowego (olijp.torun@gmail.com). Osobnymi dokumentami dołączonymi do pracy muszą być: skan dwóch recenzji i skan protokołu z podpisem przewodniczącego szkolnej komisji. Prace wysłane po 4 grudnia nie będą przyjęte.

Strony