Ogłoszenia Okręgów

ELIMINACJE OKRĘGOWE – ETAP PISEMNY – POZNAŃ

Część pisemna dla okręgu poznańskiego odbywa się w sobotę 11 lutego w Collegium Maius (siedziba Instytutu Filologii Polskiej UAM), ul. Fredry 10 w Poznaniu - Sala Śniadeckich (II piętro).  Prosimy o przybycie najpóźniej o godzinie 9.30. Uczestnicy muszą mieć ze sobą: dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis, jeśli zachodzi taka potrzeba - opinię o dysfunkcji z odpowiedniej poradni. Przebieg zawodów: - Część literacka: godz. 10.00-14.00 - Część językowa: godz. 14:30-16:00

II etap LIII - Ogłoszenie KO Szczecin

Komitet Okręgowy OLiJP w Szczecinie informuje, że zawody okręgowe (część pisemna) LIII OLiJP odbędą się 11 lutego 2023 roku w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40B.

Część literacka: 10.00-14.00

Przerwa: 14.00-14.30

Część językowa: 14.30-16.00

Prosimy o przybycie do Instytutu o godzinie 9:30.

ELIMINACJE OKRĘGOWE – ETAP PISEMNY – WROCŁAW

Komitet Okręgowy OLiJP we Wrocławiu informuje, że zawody okręgowe (część pisemna) LIII OLiJP odbędą się 11 lutego 2023 roku w siedzibie Komitetu Okręgowego OLiJP (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nankiera 15b we Wrocławiu, sala 125).

Część literacka: 10.00-14.00

Przerwa: 14.00-14.30

Część językowa: 14.30-16.00

Prosimy o przybycie do Instytutu o godzinie 9:30.

Zawody pisemne II etapu LIII OLiJP

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że zawody okręgowe /część pisemna/ LIII OLiJP odbędą się 11 lutego 2023 roku. Dla uczestników z województwa podkarpackiego w tzw. dużej auli w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16c.

Część literacka: 10.00-14.00

Część językowa 14.30-16.00

Przerwa: 14.00-14.30

Do każdego z uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych LIII OLiJP został wysłany mail ze szczegółowymi informacjami nt. organizacji części pisemnej zawodów .

Eliminacje II stopnia - etap pisemny - GDAŃSK

Eliminacje zawodów II stopnia 11 lutego 2023 r. (sobota) odbędą się w godzinach 10.00 - 17.00 w auli 1.43 w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku.

Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego przybycia, o 9.30 rozpocznie się wpuszczanie do sali po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Sekretarz Komitetu Okręgowego

dr Beata Kapela-Bagińska

Miejsce organizacji Olimpiady 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że tegoroczna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Opolu odbędzie się w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu w wyznaczonych wg harmonogramu terminach. 

Pierwsze spotkanie to eliminacje pismene w dniu 11.02.2023 r. 

Godzina rozpoczęcia eliminacji: 10:00

Godzina obowiązowego stawienia się: 9:30. 

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, Aula, III p. Budynek A.

Pozdrawiam 

Rafał Sawicki 

Sekretarz KO OLiJP Opole

508 263 175

Spotkanie organizacyjne OLiJP Opole

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne w ramach tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Opolu. 

Spotkanie odbędzie się za pomocą meet google. 

Termin: 24.01.2023. 

Godzina: 18.00

Link do spotkania: meet.google.com/qej-gndz-zap 

Zaproszenia do spotkania zostały również przesłane na Państwa adresy poczty elektronicznej. 

Pozdrawiam 

Rafał Sawicki 

Sekretarz KO OLiJP Opole

508 263 175

Warsztaty ze składni dla uczestników olimpiady

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na warsztaty z zakresu "składni" w ramach tegorocznej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół Ponadpodstawowych. 

Zajęcia niewatpliwie będą pomocne w przygotowaniu do kolejnych eliminacji Olimpiady (etap pismeny). 

Zajęcia poprowadzi Pani prof. dr hab. Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski). 

Termin: 25.01.2023

Godzina: 15:15 (czas trwania warsztatów: 2 godziny)

Miejsce: Uniwerytet Opolski, budynek Collegium Maius, Pl. Koperika 11, sala nr 302. 

Strony