Ogłoszenia Okręgów

Eliminacje ustne

      Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie uprzejmie informuje, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę - 5 marca 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie (Pl. M. Curie - Skłodowskiej 4a, II piętro). Egzamin rozpocznie się o godz. 10. Obowiązuje porządek alfabetyczny. Zdający powinni mieć dokument potwierdzający ich tożsamość.

     Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do tej części eliminacji i ich nauczycielom.

                                         Życzymy dalszych sukcesów.

Informacja o eliminacjach okręgowych w Olsztynie - przypomnienie

   Część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się 13 lutego 2016 r. w sali 102 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1. Początek eliminacji o godz. 9.00.

    Na część pisemną złożą się: rozprawka bądź interpretacja utworu ( 240 min.) oraz test z nauki o języku ( 90 min. ).

    Prosimy Dyrekcje Szkół o wystawienie delegacji swoim uczniom oraz pokrycie kosztów podróży. Wyżywienie w dniu zawodów będzie zapewnione.

                                                   Sekretarz Komitetu Okręgowego

Eliminacje pisemne

Komitet Okręgowy OLiJP w Białymstoku uprzejmie informuje, iż eliminacje pisemne tegorocznej Olimpiady odbędą się 13 lutego 2016 r. na Uniwersytecie w Białymstoku w salach 47 i 48 o godz. 9:30.

Tekst literacki lub teatrologiczny uczestnicy będą pisać od 9:30 - 13:30; od 13:30 - 14:30 trwać będzie przerwa obiadowa; test z nauki o języku rozpocznie się od godz. 14:30 i bedzie trwał do 16:00.

Informacja na temat zawodów okręgowych XLVI OLiJP

Okręgowy Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Łodzi informuje, że część pisemna zawodów okręgowych odbędzie się 13 lutego 2016 r. w XXVI LO w Łodzi (ul. Wileńska 22a). Początek zawodów – godz. 10.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie (na godz. 9.30) oraz o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości.

Uczestnicy zawodów (oraz ich opiekunowie) będą mogli skorzystać z posiłku (herbaty i kanapek). Nie zwracamy kosztów podróży.

II etap XLVI OLiJP - eliminacje pisemne

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

osoby zakwalifikowane do II etapu XLVI  OLiJP zapraszamy 13 lutego 2016 r. na eliminacje pisemne, które odbędą się w godz. 10.00-16.00 w sali 410 budynku Wydziału Humanistycznego UKSW w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5.

Przypominamy, że uczniowie powinni zabrać ze sobą  dowód tożsamości: legitymację szkolną lub dowód osobisty oraz przybory do pisania.

Informacje organizacyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że kolejny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Okręg Opole) odbędzie się w dniu 13 lutego 2016 r. (sobota) w Auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. Osmańczyka 22 o godz. 9.00.

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, proszeni są o przybcie wcześniej w celach organizacyjnych o godz. 8.45.

Małgorzata Szeląg

OLiJP Komitet Okręgu Opole  

Zawody II stopnia

Informuję uprzejmie, że okręgowe eliminacje pisemne XLVI Olimpiady (interpretacja utworu lub rozprawka historycznoliteracka bądź teatrologiczna oraz test z wiedzy o języku) rozpoczną się 13 lutego 2016 r.(sobota) o godz. 9.30 w XIII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33, dojście od Dworca PKP/PKS pieszo – 15/20 minut., dojazd autobusem 145, 146 do ul. Krasińskiego (2/3 przystanki) lub tramwajem linii O do pl. Wróblewskiego.

Warsztaty przed II etapem eliminacji OLiJP

Drodzy Nauczyciele Poloniści i Uczniowie,

osoby zakwalifikowane do II etapu OLiJP zapraszamy 23 stycznia 2016 r. na warsztaty, które odbędą się w godz. 11.00-13.00 w budynku Wydziału Humanistycznego UKSW w Warszawie przy ulicy Dewajtis 5, sala 227 na poziomie -1:

  1. Analiza literacka – prof. UKSW dr hab. Ewa Szczegłacka-Pawłowska
  2. Nauka o języku – dr Małgorzata Furgała

W tym samym czasie autorom będą udostępnione do wglądu prace niezakwalifikowane do II etapu OLiJP.

Warsztaty z analizy i interpretacji

Przypominamy o trwających zapisach na warsztaty z analizy i interpretacji, które odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, 4 piętro, sala 401) w następujących terminach:

29.01.2016 r. - prowadzący: dr Magdalena Kokoszka, godz. 15:00 - 16:30,

01.02.2016 r. - prowadzący: dr Piotr Bogalecki, godz. 16:30 - 18:00,

08.02.2016 r. - prowadzący: dr hab. Marta Tomczok, godz. godz. 15:00 - 16:30.

Zawody pisemne II stopnia

Komitet Okręgowy w Katowicach XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego informuje, że zawody pisemne II stopnia odbędą się 13 lutego 2016 roku (sobota) o godz. 10:00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu (ul. Parkowa 1).

Uczestników olimpiady prosimy o przybycie o godz. 9:30 i zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Strony