Ogłoszenia Okręgów

20 grudnia – zajęcia stacjonarne dla warszawskich olimpijczyków

Stołeczny Komitet Okręgowy zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na stacjonarne spotkanie "Jak czytać (oraz pisać) i po co?". Literatura jako przestrzeń spotkania , które poprowadzi dr Iwona Przybysz we wtorek 20 grudnia 2022 roku w godz. 16.15 –17.45 w budynku Wydziału Polonistyki UW – sala nr 4.

ZAPRASZAMY!

27 GRUDNIA - WIRTUALNE ZAJĘCIA DLA WARSZAWSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Spotkanie pt. „Pułapki poprawnej polszczyzny”, które poprowadzi mgr Mateusz Adamczyk odbędzie się w wirtualnym pokoju Meet 27 grudnia 2022 roku w godz. 16.30–18.00.

Zainteresowanych uczniów i nauczycieli prosimy o przesłanie do Sekretarz SKO, p. Elżbiety Błachowicz e-mail: olijp.warszawa@gmail.com imiennego zgłoszenia wraz z podaniem nazwy swojej warszawskiej szkoły (w celu otrzymania linku do pokoju wirtualnego).

ZAPRASZAMY!

16 grudnia 2022r. – wykład i konsultacje dla warszawskich olimpijczyków

Stołeczny Komitet Okręgowy zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na spotkanie pt. „Wszystko, co chcecie wiedzieć o gramatyce języka polskiego, ale boicie się zapytać”, które poprowadzi mgr Dagmara Banasiak w czwartek 16 grudnia 2022 roku w godz. 17.00–18.30 w budynku Wydziału Polonistyki UW – sala nr 4.

ZAPRASZAMY!

[ZMIANA TERMINU!] 14 grudnia 2022r. – wirtualny wykład dla warszawskich olimpijczyków

Uwaga: ze względu na trudności techniczne spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie. Przepraszamy. ---

Stołeczny Komitet Okręgowy zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na spotkanie pt. „Pułapki poprawnej polszczyzny”, które poprowadzi mgr Mateusz Adamczyk. Spotkanie odbędzie się w wirtualnym pokoju Meet, w najbliższą środę 14 grudnia 2022 roku w godz. 17.00–18.30.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD I KONSULTACJE – KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników Olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na wykład prof. UZ dr hab. Magdaleny Hawrysz pt. „Rzecz o kulturze zamkniętej w języku". 

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 12 grudnia 2022 r., o godzinie 17.00. 

Po wykładzie, o godzinie 18.00 rozpoczną się zdalne konsultacje przewodniczącej KO w Zielonej Górze prof. Małgorzaty Mikołajczak.

Składanie prac w roku szkolnym 2022/2023 w Okręgu Gdańskim

Szanowni Państwo,  informuję, iż w naszym regionie obowiązuje TYLKO PAPIEROWA WERSJA PRACY. Termin oddania prac etapu szkolnego wraz z dokumentacją (protokół, sprawozdanie) upływa 7 grudnia 2022 Adres do przesyłania prac: Instytut Filologii Polskiej UG ul. Wita Stwosza 55 80-308 Gdańsk dr Beata Kapela-Bagińska

SKŁADANIE PRAC OLIMPIJSKICH Z ETAPU SZKOLNEGO W OKRĘGU OPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy: 

1. Szkoła przekazuje pocztą do 7 grudnia 2022 r. skierowane do eliminacji II stopnia prace (w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości, opatrzonego pieczęcią szkoły, dwiema recenzjami i protokołem zgodnym z opisem zawartym w Regulaminie OLiJP (§ 8 p. 11), na adres korespondencyjny KO:

Zawody szkolne LIII OLiJP

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie przypomina o obowiązkowej rejestracji uczestników Olimpiady w systemie, a także o tym, że termin składania prac olimpijskich z etapu szkolnego (w dwóch wersjach!) upływa 7 grudnia 2022 roku (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).

Siedziba Komitetu Okręgowego i adres do przesyłania prac z etapu szkolnego w wersji papierowej (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów

Strony