Ogłoszenia Okręgów

POZNAŃ – ETAP USTNY – HARMONOGRAM EGZAMINU 5 III

KOMISJA I

 9.00   Anna-Maria Handschke

 9.30   Weronika Ignatowicz

10.00  Marianna Kleczewska

10.30  Dobrochna Marchwiak

11.00  Mieszko Pałubicki

11.30  Julia Piaskowska

12.00  Kornelia Rychlik 

 

KOMISJA II

 9.00   Maria Awedyk

 9.30   Emilia Derpińska

10.00  Aleksander Felczyński

10.30  Maksymilian Gruszka

11.00  Lena Koźma

11.30  Alicja Maciejewska

12.00  Maria Miś

12.30 Dominika Mróz

 

KOMISJA III

9.00   Karolina Gołaszewska

Gdańsk - Etap ustny - podział na komisje i przypuszczalne godziny

Harmonogram etapu ustnego 05.03.2022 w Komitecie Okręgowym w Gdańsku:

Powitanie o godzinie 8.30 w pokoju wspólnym.

Rozpoczęcie etapu ustnego w poszczególnych komisjach 9.00. Uczestnicy logują się na 5 minut przed czasem do pokoju wspólnego poprzez konta ibl. w odpowiednim czasie zostaną stamtąd zaproszeni do rozmowy przez jednego z członków komisji.

Linki zostały przekazane uczestnikom na konta w domenie ibl.waw.pl.

KOMISJA I

HARMONOGRAM ELIMINACJI USTNYCH 5.03.2022 r.

Stołeczny Komitet Okręgowy informuje, że eliminacje ustne odbędą się 5 marca 2022 roku na platformie Google Meet w odpowiednich pokojach wirtualnych (linki zostaną przesłane Olimpijczykom na ich adresy mailowe w domenie ibl.waw), według następującego harmonogramu:

Komisja I:

1.     9.00-9.30 Filip Antosik

2.     9.30-10.00 Zuzanna Derlacz

3.     10.00-10.30 Katarzyna Ekes

4.     10.30-11.00 Hanna Grzanka

5.     11.00-11.30 Julia Kołodziejczyk

6.     11.30-12.00 Tymoteusz Lubas

Eliminacje ustne - KO Białystok

Oto harmonogram eliminacji ustnych.

Komisja I - przewodnicząca - prof. Jolanta Sztachelska

godz. 9:00 - 10:00

1. Anna Karwowska I LO Białystok

2. Zuzanna Masalska I LO Białystok

godz. 10:00 - 11:00

3. Julita Szymborska I LO Suwałki

4. Maja Wierkiewicz I LO Suwałki

godz. 11:00 - 12:00

5. Małgorzata Olesińska II LO Białystok

6. Natalia Żamojda I LO Białystok

 

Komisja II - przewodniczący prof. Dariusz Kulesza

KOMITET OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE – KONSULTACJE

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że przewodnicząca KO prof. Małgorzata Mikołajczak i sekretarz KO dr Joanna Wawryk będą pełnić dyżur dla uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów 2 marca 2022, w godz. 12.00-13.30 na platformie Google Meet. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl.

Wgląd do prac po części pisemnej II etapu LII OLiJP

Rzeszów, 21.02.2022 Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że lista osób zakwalifikowanych do zawodów ustnych II etapu LII OLiJP zostanie opublikowana na stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR w zakładce OLiJP we wtorek, 22 lutego 2022 roku. Wgląd do prac będzie możliwy 23 lutego w godzinach 12.00-13.30 w pokoju 109 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c w Rzeszowie. Z poważaniem Małgorzata Byszuk Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

Stołeczny Komitet Okręgowy - wykłady dla Olimpijczyków

Stołeczny Komitet Okręgowy OLiJP zaprasza olimpijczyków i ich opiekunów na wirtualne wykłady z literatury oraz języka:

dr. hab. Dawida Marii Osińskiego pt. "Światy literackości i wielkie pytania literatury", który odbędzie się 3 lutego (czwartek) w godzinach 17:00-19:00;

 mgr. Mateusza Adamczyka pt. „Poprawna polszczyzna w praktyce”,  który odbędzie się 9 lutego (środa) w godzinach 17:00-19:00.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD – KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników Olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na wykład prof. UZ dr hab. Marty Ruszczyńskiej pt. „Intertekstualność Norwida na przykładzie jednego wiersza"

Wykład odbędzie się online – na platformie Google Meet, 8 lutego 2022 r., o godz. 18.00. Uczniowie z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunowie zainteresowani uczestnictwem są proszeni o kontakt mailowy z sekretarz – dr Joanną Wawryk; e-mail: j.wawryk@ifp.uz.zgora.pl.

WYKŁADY I KONSULTACJE – POZNAŃ

Komitet Okręgowy w Poznaniu zaprasza uczestników Olimpiady na spotkania, które odbędą się na platformie Zoom:

- we wtorek 25 stycznia o godz. 17.00 wykład Pisemna i ustna wypowiedź argumentacyjna poprowadzi prof. dr hab. Beata Udzik; o godz. 18.00  prof. dr hab. Hanna Marta Karasińska zaprasza uczniów, którzy wybrali specjalizację teatrologiczną, na konsultacje pt. Teatr i literatura;

- w poniedziałek 31 stycznia o godz. 17.00 prof. dr hab. Monika Szczot wygłosi wykład Po co Homer? O roli tradycji antycznej w literaturze i kulturze polskiej.

Strony