Ogłoszenia Okręgów

UDOSTĘPNIANIE PRAC

Komitet Okręgowy we Wrocławiu informuje, że dnia 14 stycznia 2022 roku w godzinach od 17:30 do 19:00 będzie można zapoznać się z recenzjami prac. Udostępnianie prac i recenzji odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem KO we Wrocławiu: olijp.wroc@gmail.com.

 

Sabina Świtała

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze – konsultacje

Komitet Okręgowy w Zielonej Górze informuje uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów o konsultacjach przewodniczącej KO prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak, które odbędą się 14 stycznia, w godz. 10.00.-11.30 w siedzibie Komitetu: Instytut Filologii Polskiej, al. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra (gabinet 214).

Wyniki etapu szkolnego

Rzeszów, 10.01.2022 r.

Szanowni Państwo

Uczestnicy i Opiekunowie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wyniki etapu szkolnego znajdą się na indywidualnych kontach każdego z uczestników do 13 stycznia 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego LII OLiJP zostanie zamieszczona na stronie IPiD UR,  w zakładce OLiJP, a wgląd do prac możliwy będzie 13 stycznia 2022 roku w godzinach 15.30-16.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Z poważaniem

Małgorzata Byszuk

Nowy Sekretarz Okręgu Szczecin

Szanowni Państwo, przypominamy, że od stycznia 2022 obowiązki sekretarza w Komitecie Okręgowym w Szczecinie pełnić będzie p. mgr Anna Chróściak.

Dane do kontaktu w sprawach OLiJP - mail: anna23_tomczyk@o2.pl lub telefon: 781 899 669. W sprawach etapu okręgowego proszę kontaktować się albo z nową Panią Sekretarz, albo z Panem Przewodniczącym, prof. Piotrem Krupińskim.    

Zaproszenie na wykład/konsultacje

Szanowni Państwo,

zapraszam na wykład i konsultacje w ramach przygotowań do eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Dane szczegółowe: 

  • Data: 18.12.2021
  • Godzina wykładu: 10.00-11.30
  • Godzina konsultacji: 11.30-12.30
  • Temat:  "Życie bez boga jest możliwe / życie bez boga jest niemożliwe". Perspektywa religijności i duchowości w poezji Tadeusza Różewicza
  • Prowadzący: dr hab Adrian Gleń, prof. UO

LInk do spotkania na platformie ZOOM: 

Przesyłanie prac - Toruń

Uprzejmie przypominam, iż w okręgu toruńskim prace pisemne należy złożyć w dwóch formach - papierowej i elektronicznej.

Szkoła - nauczyciel - przesyła prace uczniowskie wraz z protokołem i recenzjami na adres:

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Zaułek Prosowy 1

87-100 Toruń

oraz prace uczniowskie  na adres mailowy (najlepiej w formacie pdf): olijp.torun@gmail.com

Termin ostateczny 10.12.2021

Sekretarz KO Toruń

ZAPROSZENIE NA WYKŁADY – KO W ZIELONEJ GÓRZE

Komitet Okręgowy OLiJP w Zielonej Górze zaprasza uczestników olimpiady z okręgu zielonogórskiego i ich opiekunów na dwa wykłady:

15 grudnia 2021 r., godz. 18.00-19.30 – mgr Zofia Szachowicz, Jak „zabrać się” za interpretację wiersza?

21 grudnia 2021 r., godz. 18.00-19.30 – dr Kamila Gieba, Metafora mapy we współczesnym polskim reportażu literackim

Składanie prac olimpijskich z etapu szkolnego w Stołecznym Komitecie Okręgowym w roku szkolnym 2021/2022

Mając na uwadze sytuację pandemiczną w kraju i troskę o dobro naszych Olimpijczyków, przypominamy ostateczny termin oraz obowiązujące formy (dwie!) składania prac olimpijskich z etapu szkolnego w tym roku szkolnym w SKO. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych:

Zmiana adresu - korekta, dostarczanie prac do KO w Szczecinie

Uwaga!!!

Komitet Okręgowy w Szczecinie informuje, że w związku z pracami remontowymi w budynkach uniwersyteckich w roku 2021/2022 zmianie uległ adres, pod który należy przysłać prace z etapu szkolnego.

Prace trzeba zaadresować w następujący sposób:

dr hab. Piotr Krupiński, prof. US;

Dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów; Uniwersytet Szczeciński;

Strony