Nagrody specjalne

Nagroda językoznawcza

Nagroda językoznawcza odzwierciedla wysoką rangę, jaką nauka o języku zajmuje w programie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i jaką zajmować powinna w kształceniu polonistycznym. Nagroda ta stanowi wyróżnienie dla uczniów wykazujących głębsze zainteresowanie problematyką językową i mających w tym zakresie duże osiągnięcia we wszystkich sprawdzianach w toku Olimpiady.

Subskrybuj RSS - Nagrody specjalne