Barbara Rojek [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Barbara
Nazwisko: 
Rojek
Wyniki
Etap I: 
58.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
60.00
Test językowy: 
26.50
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
50
Etap II: 
136.5
Finał
Suma (finał): 
88.00
Status (finał): 
laureat