Natalia Teklik [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Natalia
Nazwisko: 
Teklik
Wyniki
Etap I: 
60.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
55.00
Test językowy: 
19.00
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak, wyjątkowy wypadek
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
50
Etap II: 
124
Finał
Suma (finał): 
88.00
Status (finał): 
laureat