Katarzyna Szwarc [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Katarzyna
Nazwisko: 
Szwarc
Wyniki
Etap I: 
59.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
55.00
Test językowy: 
26.50
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
50
Etap II: 
131.5
Finał
Suma (finał): 
90.00
Status (finał): 
laureat