Matylda Anna Elson [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Matylda Anna
Nazwisko: 
Elson
Wyniki
Etap I: 
59.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
54.00
Test językowy: 
22.00
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
33
Etap II: 
109
Finał
Suma (finał): 
90.00
Status (finał): 
laureat