Bruno Mostowy [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Bruno
Nazwisko: 
Mostowy
Wyniki
Etap I: 
53.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
58.00
Test językowy: 
23.00
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
50
Etap II: 
131
Finał
Suma (finał): 
90.00
Status (finał): 
laureat