Makary Romanowski-Korać [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Makary
Nazwisko: 
Romanowski-Korać
Wyniki
Etap I: 
55.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
58.00
Test językowy: 
27.50
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
39
Etap II: 
124.5
Finał
Suma (finał): 
88.00
Status (finał): 
laureat