Julia Dyś [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Julia
Nazwisko: 
Dyś
Wyniki
Etap I: 
54.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
52.00
Test językowy: 
26.50
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
45
Etap II: 
123.5
Finał
Suma (finał): 
87.00
Status (finał): 
laureat