Adrian Krystian Pacuszka [uczestnik]

Dane użytkownika

Imiona: 
Adrian Krystian
Nazwisko: 
Pacuszka
Wyniki
Etap I: 
45.00
Etap II
Część pisemna
Praca literacka: 
55.00
Test językowy: 
25.50
Dopuszczenie do cz. ustnej: 
Tak
Część ustna
Wynik cz. ustnej: 
48
Etap II: 
128.5
Finał
Suma (finał): 
90.00
Status (finał): 
laureat